Výroční zprávy
a veřejné zakázky

Seznam povinně uveřejněných výročních zpráva a veřejných zakázek.

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2023

Stáhnout zprávu

Výroční zpráva 2022

Stáhnout zprávu

Výroční zpráva 2021

Stáhnout zprávu

Výroční zpráva 2020

Stáhnout zprávu

Veřejné zakázky včetně případných vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace/výzvy k podání nabídek, které uveřejnila Městská nemocnice následné péče jsou k nahlédnutí na profilu zadavatele.

Úklidové služby

Dodávka léků a zdravotnického materiálu

Nákup vozidla

Nákup vozidla

Odběr zdravotních pomůcek inkontinence

Oprava elektrických rozvodů

Oprava koupelen pro pacienty 2. a 3. patra

Oprava výměnou zařízení 5. odpočinkových místností zdravotníků

Oprava střechy

Pořízení 100 ks nočních stolků

Rekonstrukce prostor pro oddělení rehabilitace

Rekonstrukce rozvodů medicinálních plynů

Rekonstrukce sociálních zařízení na pokojích pacientů

Rekonstrukce stávající jídelny na zasedací a školící místnost

Rekonstrukce stoupaček

Rekonstrukce světelných okruhů na pokojích pacientů

Sběr, svoz a likvidace biologického odpadu

Signalizace sestra x pacient

Společné STA rozvody

Účetní služby

Úklidové služby

Vybudování EPS

Zajištění IT služeb

Úklidové služby