Sociální
pracovnice

Městská nemocnice následné péče poskytuje základní sociální poradenství podle zákona §108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Podpora sociálního pracovníka může být potřebná například pokud:

  • Je potřeba zajištění péče druhou osobou z důvodu ztráty nebo snížení soběstačnosti v oblasti pohyblivosti, hygieny, oblékání, stravování, zajišťování chodu domácnosti nebo při ztrátě orientace v místě, čase a osobě,
  • zdravotní stav pacienta vyžaduje zajištění následné péče v jiném zdravotnickém zařízení nebo v zařízení sociálních služeb,
  • má pacient nedostatečné a nevyhovující bytové podmínky, případně bydlení na „ulici“,
  • je potřeba poskytnutí sociálního poradenství v oblasti dávek hmotné nouze, dávek sociální péče pro zdravotně postižené, příspěvku na péči,
  • je potřeba poskytnutí sociálního poradenství v oblasti zařizování průkazů (např. občanský průkaz, kartička pojištěnce, průkaz osoby se zdravotním postižením atd.),
  • je potřeba poskytnutí sociálního poradenství v oblasti terénních, ambulantních a pobytových sociálních služeb.

Naše sociální pracovnice jsou Vám k dispozici na uvedených kontaktech. Jejich kancelář se nachází v přízemí budovy nemocnice.

Sociální pracovníci poskytují pomoc a poradenství pacientům a jejich rodinným příslušníkům při řešení složité situace. Sociální pracovníci provádí u každého pacienta šetření, na jehož základě vyhodnotí, v jakém rozsahu je u pacienta a jeho rodiny sociální poradenství potřebné.

Sociální poradenství

Sociální pracovnice

Sociální pracovnice

Městská nemocnice následné péče poskytuje základní sociální poradenství podle zákona §108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Linka návratu

Linka návratu

Magistrát hl. m. Prahy provozuje ve spolupráci s Městskou nemocnicí následné péče Linku návratu.