Městská nemocnice
následné péče

Poskytujeme pacientům následnou a dlouhodobou ošetřovatelskou lůžkovou péči. Součástí poskytované péče je i logopedie, ergoterapie a rehabilitace. Také poskytujeme specializovanou ambulantní péči. Zde jmenujme ambulanci vnitřního lékařství, klinického psychologa, psychiatrii a fyzioterapii.

O Městské nemocnici
následné péče

Městská nemocnice následné péče je příspěvková organizace Hlavního města Prahy. Jedná se o jediné lůžkové zdravotnické zařízení, které Hlavní město Praha zřizuje. Z tohoto důvodu je hospitalizace pacienta plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Provoz samostatné nemocnice byl zahájen v prosinci roku 1989 pod názvem Nemocnice pro léčení chronických a onkologických chorob, kdy pro onkologickou péči bylo vyhrazeno celé jedno patro. Od roku 1998 je nemocnice provozována podnázvem Městská nemocnice následné péče.

O Městské nemocnici následné péče

V letech 2020 a 2021 prošla nemocnice rozsáhlou rekonstrukcí, při které byl kladen důraz na prostorové a technické vybavení. Na tuto velkou rekonstrukci se následně navázalo dalšími úpravami a dovybavením nemocnice pro zpříjemnění prostředí a zvýšení komfortu pacientů.

V současné době má nemocnice kapacitu 160 lůžek rozdělených na 5 oddělení. Na každém oddělení jsou k dispozici 2 pokoje dvoulůžkové a 7 pokojů čtyřlůžkových. Všechny pokoje disponují sociálním zařízením, elektricky polohovatelnou postelí s antidekubitními matracemi, klimatizací, elektrickými roletami, televizorem a Wi-Fi připojením.

V souvislosti s neustále se zlepšujícími podmínkami současné lékařské péče se zvyšuje počet hospitalizovaných pacientů vysokého věku. Jedná se především o polymorbidní pacienty, kteří jsou překládáni z akutních lůžek nemocnic a různých dalších oddělení. U těchto pacientů ve velké míře dochází i k celkové dekompenzaci již léčených chronických či nově vzniklých akutních onemocnění. Z tohoto důvodu narůstá potřeba vyššího počtu zdravotních pracovníků i technického vybavení nemocnice tak, aby byla zajištěna kvalita poskytované zdravotní péče. Vzhledem k náročnosti poskytované zdravotní lůžkové péče prošla nemocnice restrukturalizací lůžek a nyní poskytuje dvě odborností v péči o pacienty na lůžkových oddělení. Celkový počet 160 lůžek je rozdělen na 100 lůžek následné péče a 60 lůžek je určeno pro lůžka dlouhodobé a ošetřovatelské péče.

Zdravotní péče u obou odborností je poskytována pacientovi, u kterého již byla určena základní diagnóza a došlo ke stabilizaci zdravotního stavu, nebo je třeba zajistit péči po náhlé nemoci, úrazu, operaci či došlo k náhlému zhoršení chronické nemoci, pokud jeho stav vyžaduje doléčení nebo poskytnutí léčebně rehabilitační péče.

Součástí naší nemocnice jsou i odborné ambulance vnitřního lékařství, ambulance klinického psychologa, ambulance psychiatra a ambulance fyzioterapie. Odborné ambulance využívají především pacienti nemocnice, ale přístupné jsou i pro veřejnost.

Naším cílem je zlepšení zdravotního stavu, mobility a soběstačnosti u pacientů tak, aby se mohli vrátit do domácího prostředí nebo do sociálního zařízení. Proto se snažíme o budování moderní nemocnice, kde se naši pacienti budou cítit maximálně komfortně, a kde jim bude poskytnuta kvalitní lékařská, ošetřovatelská a sociální péče.

Těšíme se na Vás.

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Seznam veškerých veřejných zakázek vyhlášených Městskou nemocnicí následné péče.

Výroční zprávy

Výroční zprávy

Seznam veškerých výročních zpráv vyhlášených Městskou nemocnicí následné péče.

Organizační struktura

Jsme zdravotnické zařízení lůžkové a ambulantní péče. Dbáme na nejvyšší kvalitu služeb a pohodlí pacientů.

0
hodinová péče
0
specialistů
0
zaměstnanců
0
lůžek v nemocnici
0
oddělení
0
Kč za hospitalizace
Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované
informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, ve znění pozdějších předpisů.

Nezávislý a bezpečný vnitřní oznamovací systém

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (§9, odstavec 2, bod č. 1) Vám Vnitřní oznamovací systém jednoduchým způsobem umožňuje podat oznámení a to i anonymním způsobem.

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému můžete sdělit podezření na neetické chování nebo nezákonné aktivity uvnitř firmy.