Oddělení dlouhodobé
ošetřovatelské péče

Dlouhodobá ošetřovatelská lůžková péče zajišťuje doléčení pacientům ve stabilizovaném zdravotním stavu po operačních výkonech, mozkových příhodách, pacientům s onkologickým onemocněním atd.

Dlouhodobá ošetřovatelská péče se oproti následné péči více zaměřuje na ošetřovatelskou péči, rehabilitaci a podporu nácviku soběstačnosti tak, aby se pacient mohl vrátit do domácího prostředí nebo sociálního zařízení.

Pacienti jsou přijímáni do MNNP po zaslání návrhu k přijetí na lůžka následné a dlouhodobé ošetřovatelské péče z akutních lůžek nemocnic, eventuálně od praktického lékaře – může zde být odkaz na žádost?

Stáhnout žádost

Návrh na přijetí je předán lékařskému týmu MNNP. V případě potřeby si naši lékaři mohou vyžádat od nemocnice, která žádost zaslala, doplnění informací, k již zaslané žádosti a lékařské zprávě, aby mohli posoudit, zdali je pro pacienta druh zdravotní péče poskytovaný v naší nemocnici vhodný.

Městská nemocnice následné péče má k dispozici 60 lůžek dlouhodobé ošetřovatelské péče.

Smlouvy o poskytování zdravotní péče má nemocnice uzavřeny u všech zdravotních pojišťoven s výjimkou pojišťovny 213 (Revírní bratrská pojišťovna).

Žádosti prosím zasílejte na uvedené kontakty, na kterých Vám jsou k dispozici zaměstnanci příjmové ambulance Městské nemocnice následné péče.

Lůžková oddělení

Oddělení následné péče

Oddělení následné péče

Následná lůžková péče je poskytována pacientovi, u kterého již byla určena základní diagnóza a došlo ke stabilizaci zdravotního stavu, nebo je třeba zajistit péči po náhlé nemoci, úrazu, operaci či došlo k náhlému zhoršení chronické nemoci, pokud jeho stav vyžaduje doléčení nebo poskytnutí léčebně rehabilitační péče.

Oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče

Oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče

Dlouhodobá ošetřovatelská lůžková péče zajišťuje doléčení pacientům ve stabilizovaném zdravotním stavu po operačních výkonech, mozkových příhodách, pacientům s onkologickým onemocněním atd.

Duchovní péče

Duchovní péče

Kaplanská služba je nedílnou součástí komplexní péče v moderních zdravotnických zařízeních. Jde o podporu nejen fyzického, ale i psychického a duševního uzdravení.