Informace
pro návštěvy

Návštěvy jsou u nás v nemocnici vítané,
prosíme však o dodržování předepsaných časů a pravidel:

Pondělí - Neděle: 14 - 18 h

Pravidla chování
návštěvníků

Návštěvy příbuzných a známých jsou dovoleny každý den ve vyhrazené hodiny, prosíme o respektování návštěních hodin.

Berte ohled na ostatní pacienty, nebuďte hluční a neubírejte jim osobního prostoru na pokojích, nesedejte na cizí lůžka.

Nechoďte po prostorech vyhrazených pro personál nemocnice.

Nevoďte do nemocnice zvířata.

Nevnášejte do nemocnice nic z nedoporučených nebo zakázaných předmětů.

Pravidla chování návštěvníků

Co můžu pacientovi přinést?

Zubní kartáček

Zubní kartáček

Vlastní osušku

Vlastní osušku

Náhradní prádlo

Náhradní prádlo

Hygienické potřeby

Hygienické potřeby

Veškeré léky

Veškeré léky

Přezůvky

Přezůvky

Knihu / časopis

Knihu / časopis

Cvičební pomůcky

Cvičební pomůcky

Kartičku pojištěnce

Kartičku pojištěnce

Občanský průkaz

Občanský průkaz

Jak se k nám dostanete

Městská nemocnice
následné péče

Zřizovatel: Hlavní město Praha

IČO: 5245843
Číslo účtu: 2000810002/6000
ID datové schránky: ez74hfk

K Moravině 343/6, Praha 9

MHD
Bus 151 - zastávka Poliklinika Vysočany
Tramvaj 12, 31, 94 - zastávka Poliklinika Vysočany
Metro B - stanice Českomoravská

Autem
Parkoviště v areálu nemocnice, vjezd z ul. K Moravině

Městská nemocnicenásledné péče

Časté dotazy

Jak se k nám dostanete?

Nemocnice se nachází v blízkosti metra B zastávka Českomoravská. Sídlíme za poliklinikou Vysočany
 • Pacienti jsou přijímáni do MNNP po zaslání návrhu k přijetí na lůžka následné a dlouhodobé ošetřovatelské péče z akutních lůžek či praktického lékaře.
 • Důvodem příjmu pacienta na lůžka našich odborností je zdravotní stav nikoliv sociální situace
 • Návrh na přijetí je předán lékařskému týmu MNNP. V případě potřeby si naši lékaři mohou vyžádat od nemocnice, která žádost zaslala, doplnění informací, k již zaslané žádosti a lékařské zprávě, aby mohli posoudit, zdali je pro pacienta druh zdravotní péče poskytovaný v naší nemocnici vhodný.
 • Pacienty nepřijímáme ze stejného typu zařízení a odbornosti, LDN, rehabilitačních zařízení a domova.
 • Pacient musí mít trvalé bydliště v Praze, mimopražské pacienty lze přijmout, pokud je volná kapacita lůžek.
Hospitalizace je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
Pobyt pacienta je individuální. Závisí na zdravotním stavu pacienta a nutnosti poskytování zdravotní péče nikoliv sociální péči (např. čekání na umístění do Domova seniorů apod.).
 • Návštěvní hodiny jsou každý den od 14:00 – 18:00.
 • Ve výjimečných případech a po domluvě s ošetřujícím lékařem lze pacienta navštívit mimo návštěvní hodiny.
 • V případě nepříznivé epidemiologické situace můžou být návštěvní hodiny upraveny a tato informace je vždy vyvěšena na recepci MNNP, odděleních a webových stránkách nemocnice.
Smlouvy o poskytování zdravotní péče má nemocnice uzavřeny u všech zdravotních pojišťoven s výjimkou pojišťovny 213 (Revírní bratrská pojišťovna).
 • Pokoje pro pacienty jsou na každém oddělení 7x čtyřlůžkové a 2x dvoulůžkové.
 • Všechny pokoje jsou vybaveny sociálním zařízením, polohovacími postelemi s antidekubitními matracemi, TV, klimatizace, elektrické rolety, připojení k WI-FI.
 • Všechny pokoje pacientů prošli kompletní rekonstrukcí.
Hospitalizovaní pacienti mají možnost během svého pobytu využít zprostředkovaných služeb kadeřnice nebo pedikérky. Tuto službu si pacient hradí a ceník služeb je na nástěnkách každého oddělení a na webu.
Běžné nemocniční potřeby.
Ano v MNNP je poskytována ošetřovatelská rehabilitace, ale nejsme rehabilitační zařízení či klinika.
O propustce pacienta rozhoduje ošetřující lékař na základě aktuálního zdravotního stavu. Na propustku lze pacienta po souhlasu ošetřujícího lékaře vzít po podepsání formuláře „PROPUSTKA PACIENTA“ kde je uvedeno od kdy do kdy je propustka a kdo si pacienta z nemocnice přebírá.
 • Informace o zdravotním stavu LZE podat pouze osobám, které pacient uvedl v informovaném souhlase a po prokázání HESLA, které pacient uvedl při příjmu.
 • Informace telefonicky poskytují ošetřující lékaři denně v době od 13:30-15:00 pokud nemají volno po službě.
 • Informace osobně ošetřující lékaři poskytují každou středu 13:00 – 15:00 nebo po předchozí domluvě v jiný den a čas.
 • Pokud jste s péči personálu nemocnice spokojeni/ nespokojeni můžete se vyjádřit prostřednictvím SCHRÁNEK DŮVĚRY, kterou jsou umístěny na každém oddělení a v přízemí cestou k výtahům.
 • Pokud chcete podat podnět či připomínku lze také využít schránek důvěry.
 • Pokud se jedná o stížnost postup je dle Vnitřního postupu č. 1/2022 umístěného na webových stránkách v dokumentech pro pacienty.
Městská nemocnice následné péče neposkytuje odlehčovací ani sociální pobytové služby. Přijímáme pouze pacienty z akutních lůžek na doléčení jejich zdravotního stavu.
Dárci a sponzoři

Dárci a sponzoři

Staňte se našimi sponzory! Za každý dar jsme předem velmi vděční.

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb

Nárok na informaci dle zákona 106/1999 Sb má každý, kdo se na tento zákon odvolá. Zákonná lhůta pro odpověď je 30 kalendářních dní.

Informace pro pozůstalé

Pro naši nemocnici převoz zemřelého zajišťuje v souladu se zákonem náš smluvní partner, čímž je Pohřební služba hlavního města Prahy. Převezení zesnulého naším smluvním partnerem však nijak neomezuje Vaše právo zvolit si, s jakou pohřební službou budete zařizovat další kroky.

Pohřební služba hlavního města Prahy je Vám k dispozici, a to nepřetržitě na bezplatné telefonní lince 800 101 050, na které Vám kdykoliv rádi pomohou a poradí ohledně všech záležitostí. Na oddělení Vám budou zaměstnanci MNNP vydány tištěné materiály se základními informacemi. Pokud si vyberete jinou pohřební službu, Pohřební služba hlavního města Prahy na základě Vaší plné moci tělo Vašeho zemřelého příbuzného dané pohřební službě předá.

Co potřebujete ke sjednání pohřbu:

 • Svůj občanský průkaz
 • Občanský průkaz zemřelého (máte-li jej k dispozici – pro sjednání pohřbu nezbytný není)
 • Potvrzení o úmrtí (máte-li ho k dispozici – pro sjednání pohřbu nezbytný není) – předáno MNNP
 • Oblečení pro zemřelého