Naše služby
pacientům

Nemocnice zajišťuje péči o pacienty, kteří potřebují doléčení akutního nebo zhoršeného chronického onemocnění.

Lůžková oddělení

Lůžková oddělení

Na každém oddělení se o pacienty stará tým kvalifikovaných zaměstnanců, jejichž hlavním cílem je zlepšení zdravotního stavu, soběstačnosti a mobility pacienta tak, aby se mohl vrátit do domácího prostředí nebo sociálního zařízení.
Odborné ambulance

Odborné ambulance

Nabízíme specializovanou péči v oborech vnitřní lékařství, klinického psychologa, ambulance psychiatra a fyzioterapie.
Sociální poradenství

Sociální poradenství

Poskytujeme podporu pacientům a jejich rodinám při řešení problémů spojených s hospitalizací. Usnadňujeme přechod mezi nemocniční a domácí péčí.
Lůžková oddělení

Lůžková oddělení

Lůžková oddělení jsou koncipována na 5 samostatných odděleních s celkovou kapacitou 160 lůžek.

Na každém oddělení se o pacienty stará tým kvalifikovaných zaměstnanců, jejichž hlavním cílem je zlepšení zdravotního stavu, soběstačnosti a mobility pacienta tak, aby se mohl vrátit do domácího prostředí nebo sociálního zařízení.

Součástí týmu je primář nemocnice, lékaři, zdravotní sestry, sanitáři, ošetřovatelé, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, nemocniční kaplan, logoped a další specialisté.

Oddělení následné péče

Oddělení následné péče

Následná lůžková péče je pro pacienty se základní diagnózou, a stabilizovaným zdravotním stavem.

Oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče

Oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče

Dlouhodobá ošetřovatelská lůžková péče doléčuje pacienty ve stabilizovaném zdravotním stavu.

Duchovní péče

Duchovní péče

Kaplanská služba je součástí komplexní péče. Podporuje fyzické, ale i psychické a duševní zdraví.

Odborné ambulance

Specializovaná lékařská péče je poskytována na doporučení lékaře nejen hospitalizovaným pacientům, ale i veřejnosti.

Ambulance jsou vybaveny moderními diagnostickými a terapeutickými přístroji, které umožňují přesnou diagnostiku a efektivní léčbu.

Zkušený tým lékařů a zdravotnického personálu se zaměřuje na individuální přístup a spolupráci s pacienty, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků.

Odborné ambulance
Ambulance vnitřního lékařství

Ambulance vnitřního lékařství

Ambulance vnitřního lékařství se zabývá diagnostikou, léčbou a péčí o nemocné s interními chorobami.

Ambulance klinického psychologa

Ambulance klinického psychologa

Klinický psycholog provází pacienta těžkou životní situací, kterou přináší nemoc nebo jiná náročná situace.

Ambulance psychiatrie

Ambulance psychiatrie

Psychiatrická ambulance zajišťuje péči o pacienty s duševním onemocněním prakticky ve všech kategoriích.

Ambulance fyzioterapie

Ambulance fyzioterapie

Fyzioterapeuti poskytují preventivní a léčebnou péči ambulantním pacientům.

Sociální poradenství

Sociální poradenství

Poskytujeme podporu pacientům a jejich rodinám při řešení sociálních a praktických problémů spojených s hospitalizací a následnou péčí. Naši zkušení sociální pracovníci pomáhají s orientací v sociálních službách, zajišťují potřebné informace o možnostech domácí péče, asistují při vyřizování sociálních dávek a jiných administrativních záležitostí. Poradenství se zaměřuje také na psychologickou podporu a pomoc při adaptaci na nové životní situace. Sociální poradenství je klíčovou službou, která pacientům a jejich blízkým usnadňuje přechod mezi nemocniční a domácí péčí a zajišťuje, že mají přístup ke všem dostupným zdrojům a podpoře potřebné k jejich uzdravení a kvalitnímu životu.

Sociální pracovnice

Sociální pracovnice

Městská nemocnice následné péče poskytuje základní sociální poradenství podle zákona §108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Linka návratů

Linka návratů

Magistrát hlavního města Prahy provozuje ve spolupráci s Městskou nemocnicí následné péče Linku návratu.