O nemocnici

Městská nemocnice následné péče

Poskytuje následnou lůžkovou péči, komplexní lékařství a ošetřovatelskou péči nemocným. Jedná se o logopedii, ergoterapii a rehabilitaci. Poskytuje také specializovanou ambulantní péči. Zde jmenujme Kardiologickou ambulanci, psychologa, interní ambulanci a rehabilitaci.

Pacienti jsou do nemocnice přijímáni na základě kapacitních možností a na základě vyplněného formuláře Návrh k přijetí (vyplňuje ošetřující lékař), který schvaluje komise MNNP.
Průměrná doba hospitalizace se s v MNNP pohybuje okolo 3 měsíců. Samozřejmě závisí na zdravotním stavu pacineta, pokud již pacient nepotřebuje kontinuální 24-hodinovou lékařskou péči, je propuštěn.
Pobyt v MNNP zatím není zpoplatněn, hospitalizace pacientů je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Na obsahu této sekce pilně pracujeme

Na obsahu této sekce pilně pracujeme

Na obsahu této sekce pilně pracujeme

Na obsahu této sekce pilně pracujeme

Mgr. Bc. Natálie Hudová, DiS.

Telefon: 284 000 834
Mobil: 775 898 772
Email: socialni@mnnp.cz